Open menu

  Корисне информације

  Бројеви рачуна:

  HALK банка: 155-37403-30

  ADDIKO банка: 165-27818-11

  DIREKTNA банка: 150-44850-30

  NLB банка: 205-511190-88

  OTP банка: 325-9500500282861-72

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.