Open menu

  Историјат школе

  Школа је, започела свој рад школске 2005/06. године као прва приватна образовна установа у којој се обавља делатност вишег образовања здравствене струке, а у оквиру Образовног система "Милутин Миланковић".

  Виша школа је основана 14. јуна 2005. године одлуком Управног одбора оснивача, предузећа за унутрашњу и спољну трговину Интерспеед траде д.о.о. из Београда.

  Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић" је основана 2007. године и прва је образовна установа у Србији у којој се обавља делатност високог образовања здравствене струке.

  Акредитовани студијски програми:

  • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 
  • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
  • СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ                                                                                                                                     

  Школовање у ВИСОКОЈ медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић", на основним студијама траје три године (6 семестара - 180 ЕСПБ), а на специјалистичким студијама траје годину дана (2 семестра - 60 ЕСПБ).

  Знање и вештине студтенти усвајају кроз предавања, вежбе, практичну наставу, семинаре, КОНСУЛТАЦИЈЕ захваљујући искусном и високопрофесионалном наставном кадру.

  Студенти наше школе постају стручњаци са високим медицинским образовањем, у својој струци, здравствене неге и своје знање могу да примене у здравственим установама, у спортским центрима, бањама и велнес центрима, у земљи и иностранству. Савремени програм и систем едукације прати европске и светске трендове.

  Практична настава се обавља у наставним базама, а то су најеминентније републичке и националне здравствене установе у Београду и Србији

  Стручни назив који се добија по завршетку школовања:

  • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
  • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
  • СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.