Студијски програми основних струковних студија

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2017/2018. године):

   

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2012/2013. године, закључно са школском 2016/2017. годином):

   

  О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА (акредитација почев од школске 2007/2008. године, закључно са школском 2011/2012. годином):

  Contact

  High Medical College of Professional Studies
  "Milutin Milanković" Belgrade

  Crnotravska 27
  11000 Belgrade

  Phone: +381 11 3530-600
  Fax: +381 11 3530-642

   

  Where are we?

  Creditworthiness

  ERASMUS

  © 2023. High Medical College of Professional Studies "Milutin Milanković". All rights reserved.