ERASMUS +

  Erasmus+ представља нови програм Европске комисије, који заправо обједињава 4 програма (Темпус, Ерасмус Мундус, доживотно учење и Млади у акцији) који су се спроводили у периоду од 2007-2013. године. Под новим називом овај програм представља програм Европске уније за образовање, оспособљавање, младе и спорт за период од 2014-2020. године. Erasmus+ програм има три кључне активности и два одвојена дела.

  Кључне активности

  Кључна активност 1 (Key action 1 - Learning mobility of individuals) – обухвата пројекте мобилности студената, наставног и ненаставног особља у циљу учења и стицања нових вештина, као и заједничке мастер програме.
  Кључна активност 2 (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)– обухвата пројекте институционалне сарадње у циљу размене добрих пракси.
  Кључна активност 3 (Key action 3 - Support for policy reform)– обухвата пројекте који имају за циљ реформу образовних политика.

  Посебни делови програма

  Жан Моне – обухвата пројекте из области Европских студија,
  Спорт – обухвата пројекте из области спорта.

  Програмске и партнерске земље

  Све земље у програму деле се на програмске и партнерске земље, што уједно и одређује начин њиховог учешћа.

  Програмске земље су све земље Европске уније, укључујући Исланд, Лихенштајн, Норвешку, Турску и Македонију. Институције из програмских земаља могу учествовати у свим деловима Erasmus+ програма.

  Партнерске земље су пре свега земље региона којe окружују Европску унију, као и све друге земље света. Институције из партнерских земаља могу учествовати у деловима програма на начин прописан водичем и конкурсима програма Erasmus+, који објављује Европска комисија.


  Erasmus+ координатор

  Марија Мијатовић
  тел: 063/514-500  
  (Call, SMS, Viber, Whatsapp)
  тел:064/88-66-619
  (Call, SMS, Viber)
  е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Contact

  High Medical College of Professional Studies
  "Milutin Milanković" Belgrade

  Crnotravska 27
  11000 Belgrade

  Phone: +381 11 3530-600
  Fax: +381 11 3530-642

   

  Where are we?

  Creditworthiness

  ERASMUS

  © 2023. High Medical College of Professional Studies "Milutin Milanković". All rights reserved.