Open menu

  Студент генерације

  07. маја 2022. године одржана је централна академија у свечаној сали Дома здравља у Лесковцу коју је организовао Савез удружења здравствених радника Србије и друштво медицинских сестара-техничара и бабица Србије на којој су додељена одличја-признања НАЈБОЉИМ МЕДИЦИНСКИМ РАДНИЦИМА, НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА И НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ. Наведеној свечаности су присуствовали директор наше Високе школе, Др Срећко Потић, проф, менаџерка Светлана Сентјаков и добитница признања, студенткиња Анђела Мотић.

  Испред наше Школе, као најбољи студент у генерацији која је дипломирала, признање је добила студенткиња АНЂЕЛА МОТИЋ.

  Анђела Мотиц, рођена 22.02.2000. године у Смедереву. Завршила Високу медицинску школу струковних студија ,,Милутин Миланковић" у Београду, са општим успехом 8,93 и оценом 10 на завршном раду и тиме стекла звање струковни физиотерапеут. Тренутно је студент мастер студија смер физиотерапија на Високој медицинској сколи струковних студија ,,Милутин Миланковић". Хоби јој је посао физиотерапеута којим се Анђела бави. Изузетно је одговорна, испуњава максимално све радне задатке, веома ангажована у студентском парламенту наше Школе, као и у студентској конференцији Академија и Високих школа Србије, где је председник Одбора за студентски стандард и ваннаставне активности и главни записничар. Омиљена је међу колегама, ведра, спремна да помогне и тежи сталном усавршавању у струци.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2021 ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.