Open menu

  Обавештење за студенте радиолошког смера

  Студенти радиолошког смера су у обавези да врате дозиметар Студентској служби најкасније до 31.01.2023. године.
  Након очитавања дозиметара Студентска служба ће издати нове дозиметре студентима до почетка летњег семестра.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2021 ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.