Корисне информације

 

Документа потребна за упис у Високу медицинску школу струковних студија „Милутин  Миланковић“ 

  1. Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци)
  2. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
  3. Диплома средње школе (оверена фотокопија)
  4. Сведочанства све 4 године средње школе (оверене фотокопије)
  5. Две фотографије (формат 3,5x4,5)
  6. Уплатница- административни трошкови уписа - 60 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате
  7. Уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)

 

Текући рачуни школе

NLB Banka: 310-167788-85

Halk Banka: 155-37403-30

Addico Bank: 165-27818-11

Direktna Banka: 150-44850-30

Позив на број је матични број кандидата.

 

Напомена: Студенти који нису завршили средњу школу у Србији, треба своју документацију да нострификују у Агенцији за квалификације. (ул. Мајке Јевросиме бр.51, Београд)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Тест из ОСНОВА КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ ће бити када и подела потписа, уторак 25.05.2021. године у 14:30 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Вежбе из Методологије истраживања у сестринству ће се одвијати у простору школе сваког четвртка, почев од 04.03.2021. године са почетком од 15 часова у учионици 4.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

On-line настава