Састанак ENM мреже

  У периоду од 06.до 10.10.2021.године одржавао се међународни састанак ЕНМ мреже.Састанку су присустовали представници из Македоније, Швајцарске, Белгије, Данске, Шпаније,и из наше Високе медицинске Школе, проф. др Гордана Арсић Комљеновић и Мр сци. Лидија Миленовић. Дискусије које су вођене биле су на више тема: допуне и измене апликативног обрасца за пријаву за размену студената, критеријуми за активне чланове ЕНМ мреже, баланс "Ин" и "Оут", односно одговарајућа равнотежа у размени, али задржати различитости сваке популације, направити критеријуме без превише ограничења, затим како еваулирати постигнуте резултате, затим омогућити студенту да може да се изјасни да ли му је нека дестинација приоритет или је свеједно у коју ће државу ићи на размену, затим уколико бира одређену државу, који су разлози и слично.

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Сертификат о бонитету

  © 2021 ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.