Организација наставе

Школовање у високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић" траје три године (6 семестара), односно у бодовима према Болоњској конвенцији 180(ЕСПБ) 

Знање и вештине студтенти усвајају кроз предавања, вежбе, практичну наставу, семинаре, консултације захваљујући искусном и високопрофесионалном наставном кадру. 

Студенти наше школе постају стручњаци са високим медицинским образовањем, у својој струци, здравствене неге и своје знање могу да примене у здравственим установама, у спортским центрима , бањама и велнес центрима, у земљи и иностранству.

Стручни назив који се добија по завршетку школовања:

  • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
  • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
  • СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ

 

Преквалификација у складу са програмом болоњске конвенције 

За све који желе да стекну Високо струковно образовање, медицинске сестре или физио терапеута, уз признавање и полагање диференцијалних испита, вршимо упис студената на одговарајућу годину студија.

Студирање уз рад

Свакодневне консултације и менторски рад пружа могућност успешног студирања,студената који су у радном односу.

Континуирана едукација

У свом раду поред реализације наставног програма ШКОЛА остварује и посебне програме стручног усавршавања, односно програм кроз семинаре и стручне састанке.

Седиште Високе медицинске школе "Милутин Миланковић" је у Београду, где се налази управа школе, студенска служба, модерни кабинети и анфитеатри, где се изводи теоријска настава. Практична настава се обавља у наставним базама, а то су најеминентније републичке и националне здравствене установе у Београду и Србији.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Тест из ОСНОВА КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ ће бити када и подела потписа, уторак 25.05.2021. године у 14:30 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Вежбе из Методологије истраживања у сестринству ће се одвијати у простору школе сваког четвртка, почев од 04.03.2021. године са почетком од 15 часова у учионици 4.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

On-line настава