Наставне базе

Назив организационе јединице

Адреса

Наставно-образовна јединица Београд, Црнотравска 27
Наставна база: Војномедицинска академија Београд, Црнотравска 17
Наставна база: Институт за ортопедско-хируршке болести "БАЊИЦА" Београд, Михаила Аврамовића 28
Наставна база: Клиника за рехабилитацију: "Др Мирослав Зотовић" Београд, Сокобањска 13
Наставна база: КБЦ Звездара Београд, Димитрија Туцовића 161
Наставна база: Геронтолошки центар пословна јединица Бежанијска коса Београд, Марије Бурсаћ 49
Наставна база: Дом здравља "Др Ристић" Београд, Народних хероја 38
Наставна база: Специјалнa болницa за рехабилитацију и ортопедску протетику - РУДО Београд, Булевар војводе Путника 7
Наставна база: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање Београд, Краља Милутина 52
Дом за одрасла инвалидна лица Земун, Аутопут бр. 18<
Општа болница „Medigroup“ Београд, Милутина Миланковића 3
Дом здравља Булевар Београд, Булевар Краља Александра 294
Дом здравља Једро Београд, Јурија Гагарина 14
Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину „BELhospice“ Београд, Далматинска 72-74
Дом здравља Врачар Београд, Бојанска 16
Амбуланта за рехабилитацију “Fitness Medico” Београд, Шчербинова 6
Установа за децу и младе "Сремчица" Београд, Сремчица, Моштаничка 2
Амбуланта за рехабилитацију “Белверо” Београд, Партизански блок 318/5

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Тест из ОСНОВА КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ ће бити када и подела потписа, уторак 25.05.2021. године у 14:30 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Вежбе из Методологије истраживања у сестринству ће се одвијати у простору школе сваког четвртка, почев од 04.03.2021. године са почетком од 15 часова у учионици 4.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

On-line настава