УПУТСТВО ЗА ОДЛАЗАК НА КЛИНИЧКУ ЛЕТЊУ СТРУЧНУ ПРАКСУ

  • Студент долази у студентску службу са написаном (откуцаном) молбом у којој је наведен назив и адреса установе у којој жели да обави клиничку летњу стручну праксу;

  • Уколико студент нема могућности да клиничку летњу стручну праксу обави у установи по сопственом избору, израђује му се упут за једну од наставних база Школе;
  • Дневнике летње праксе студенти могу преузети на следећем линку,
  •  Дневнике клиничке летње праксе је потребно одштампати и укоричити.
  •  По пријему у наставну базу и започињању обављања клиничке летње стручне праксе студент је дужан да у Дневник летње праксе по методским јединицама евидентира (у посебним рубрикама) све што је у референтној установи савладао;
  •  Након савладаних вештина одговорно лице потврђује својим потписом (факсимилом) и печатом установе да је студент успешно обавио клиничку праксу.
  •  Дневник летње стручне праксе је предвиђен за све три године основних студија као и за специјалистичке студије и студент је у обавези да га попуњеног, потписаног и печатираног достави студентској служби после сваке обављене стручне праксе.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

 

Обавештавају се сви студенти који планирају излазак на испите у јунском испитном року да је неопходно да претходно измире све финансијске обавезе које имају према школи.